Projektdetaljer

Beskrivelse

Center for Uddannelsesforskning (CFU) ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, er blevet bedt om at bidrage til den samlede evaluering af Ungegarantien i Hjørring Kommune.

Evalueringen er tilrettelagt som en virkningsevaluering med et todelt formål. For det første skal evalueringen indsamle viden om og dokumentere, hvordan arbejdet med Ungegarantien forløber i grundskolen. Dette for at skabe et vidensfundament om indsatsens implementering og virkning. For det andet skal evalueringen og den viden, den tilvejebringer, bidrage til læring og udvikling ved at give praktikere, ansvarlige beslutningstagere m.fl. information, der kan bruges til at udvikle og forbedre indsatsen. Til det formål udarbejdes der årlige rapporter og dialogmøder.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202031/12/2031