Evaluering af Ungepakke II

Projektdetaljer

Beskrivelse

Under globaliseringsforhandlingerne i efteråret 2009 indgik regeringen aftalen 'Flere unge i uddannelse og job' med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre. Med aftalen (Ungepakke II) og de lovforslag, der fulgte heraf, blev der iværksat 12 initiativer. Formålet med initiativerne er overordnet set, at styrke indsatsen for, at flere unge kunne komme i job og uddannelse og på længere sigt bidrage til en bedre uddannet arbejdsstyrke.

Center for Ungdomsforskning har, i samarbejde med konsulentfirmaerne Epinion og Pluss Leadership, stået for evalueringen af ungepakke II, og de 12 initiativer, der henhører herunder. Evalueringen er udført i perioden ultimo 2010 til medio 2012. Evalueringen omfatter en række kvantitative undersøgelser (survey- og registerundersøgelser) med såvel kommuner, UU, uddannelsesinstitutioner og et stor survey med unge, der ikke er i gang med en kompetencegivende uddannelse. Hertil kommer omfattende kvalitative casestudier i udvalgte kommuner.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201101/08/2012