Fællesprojektet for biomasse (EFP2000-0069) / Joint project for biomass

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fællesprojektets overordnede formål er at forbedre de modeller og værktøjer, som leverandører af anlæg i dag dagligt anvender ved design og konstruktion af biomassefyrede anlæg. Arbejdet baseres på den viden og erfaring, leverandørerne og anlægsejere har i dag samt den viden og kendskab til mekanismer, der i dag eksisterer på de involverede videncentre og universiteter. Fællesprojektet er opdelt i fire delprojekter: 1. Belægningsdannelse ved halmfyring 2. Svovlkemi 3. NOx-kemi 4. Fyrrumsmodellering. Instituttet er tilknyttet delprojekterne 1) og 4), og virker desuden som ansvarlig for delprojekt 4. Arbejdet under delprojekt 4) omfatter opbygning og implementering af modeller til CFD modellering af ikke-sfæriske partiklers bevægelse og udbrænding, belægningsdannelse på panelvægge og overhederrør, forbrænding af biomasse på rist samt implementering af modeller for NOx og SOx kemi. (Lasse Rosendahl, Søren K. Kær; ELSAM A/S; Energi E2; Babcock & Wilcox Vølund ApS; FLS Miljø A/S; Dansk Maritimt Institut; Institut for Kemiteknik, DTU)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003