Projektdetaljer

Beskrivelse

Omdrejningspunktet i ph.d. projektet er følgeforskning i forhold til TV2 Nord Digital, der er i fuld gang med udformning af digital merværdi (i formatet MHP) i forbindelse med de enkelte tv?programmer via et regionalt terrestrisk sendenet. De første udsendelser blev udsendt i november 2002. TV2/Nord Digital fungerer som et pilot?projekt under Det digitale Nordjylland og afsluttes d. 1. januar 2004. I dette forsøg følges primært tre perspektiver: dels et medieetnografisk perspektiv, hvor forskningen særlig er fokuseret på hvem seerne er til TV2/Nord Digital samt hvilke bevæggrunde de har for at melde sig som test?piloter til projektet, dels følges om og hvordan seerne kan navigere i forhold til de interaktive tjenester hos TV2/ Nord Digital og endelig følges et programanalytisk perspektiv, for at afdække hvad seerne får af den såkaldte digitale merværdi hos TV2/Nord Digital. Links: www.tv2nord?digital.dk http://detdigitalenordjylland.dk/index.php/m/345/ www.hum.auc.dk/ansatte/tbj/index.html
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200201/09/2005