Facilitatorfunktion for delklynge Smag, Design og Oplevelse - Fødevareklynge - 3.000.000 kr. (eksterne midler)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Delklyngen Smag, Design og Oplevelse skal i tæt samarbejde med de resterende tre delklynger være med til at sikre én stærk og samlet nordjysk fødevareklynge. Dette gennem en strategisk og erhvervsorienteret investering i ny forskningsbaseret viden indenfor design, gastronomi og oplevelse og på tværs af fødevareerhverv, elite gastronomi, madhåndværk, service- og sundhedssektor og universitetsmiljø.Facilitator varetager det tværgående samarbejde mellem de fire delklynger og gennemførelsen af delklyngens aktiviteter og opgaver. Det overordnede formål er at forbedre rammebetingelserne og styrke væksten for de små og mellemstore fødevareerhverv, og implicit fremme det regionale fødevareerhverv.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201031/12/2012

Emneord

  • Facilitatorfunktion for delklynge Smag, Design og Oplevelse
  • delklynge
  • fødevarer