Fagidentitet og livsløb blandt faglærte

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at undersøge, i hvilket omfang og på hvilken måde en i uddannelsen dannet fagidentitet kan siges at influere på personers livsløb, bl.a. i deres valg af jobs, engagement i arbejde og motivation for uddannelse samt position på arbejdsmarkedet (kerne-/randarbejdskraft). Datamaterialet består primært af interviews med 32 faglærte, der er blevet fulgt fra starten og frem til afslutningen på deres uddannelse i 1983/84 og siden yderligere to gange, senest i 2002/2003. Projektet forventes afsluttet sommeren 2003.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/06/200330/06/2003