Faglighed og forståelighed i kontrakter. En undersøgelse af sproglige forskelle i tyske lejekontrakter rettet mod henholdsvis fagmand og lægmand

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    I ph.d.-afhandlingen undersøges sproglige forskelle i genren kontrakter. Der sammenlignes kontrakter, hvor begge kontraktparter er erhvervsfolk, og kontrakter, hvor den ene part er erhvervsmand og den anden er lægmand. Undersøgelsen omfatter et korpus bestående af 22 autentiske, tyske leje­kontrakter, og fokus ligger på kontraktens situation, funktion og sproglige midler. Undersøgelsen omfatter endvidere en rund­spørge blandt 100 tyske jurister, der fungerer som tekstproducen­ter, med henblik på at undersøge deres praksis i forbindelse med kontraktformulering. Endelig udvikles der en analysemodel, der kan anvendes som redskab til at finde forskel­le inden for leksis, syntaks og henvisninger, og modellen bruges til analyse af to kontrakter med de nævnte partskonstellationer.

    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/09/199623/09/2008