Fairness and Intergenerational Mobility in Denmark

 • Munk, Martin D. (Projektdeltager)
 • Harding, David (Projektdeltager)
 • Holm, Anders (Projektdeltager)
 • Elwert, Felix (Andet)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet med projektet Fairness and Intergenerational Mobility in Denmark er at undersøge om den øgede uddannelsesmobilitet mellem 1985 og 2005 medieret af ungdomsuddannelsessystemet holder ved hen til 2012 med hensyn til opnåelse af videregående uddannelse, i særdeleshed universitetsuddannelse, og om den eventuelle øgede uddannelsesmobilitet leder frem til en egentlig social mobilitet, målt i forhold til stilling og indkomst. Det er afgørende at få belyst om tidligere investeringer i familier og uddannelsessystem fører til social mobilitet, når en lidt ældre fødselsårgang sammenlignes med en forholdsvis ung fødselsårgang. Vi vil særligt undersøge om den observerede uddannelsesmobilitet primært findes i bestemte områder af Danmark, idet det antages at nogle områder klarer betydeligt bedre end andre områder, formentlig på grund af forskellig beskæftigelsesstruktur, arbejdsløshedsgrad, familietræk og generel levestandard. Endvidere fokuseres særligt på en gruppe af drenge fra lavindkomst familier, som målt på forskellige parametre, ser ud til at være i en særlig sårbar situation. I studiet anvendes de nyeste registerdata over tid, som indeholder oplysninger om såvel moderens som faderens uddannelse, stilling, indkomst, og ikke mindst spørgsmål om sted for geografisk opvækst, søskende, sociale forhold i øvrigt, samt oplysninger om personerne født i 1982 og 1962. Der trækkes på viden og den nyeste frontforskning indenfor sociologi, økonomi/økonometri og uddannelsesvidenskab.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/10/201231/10/2018