Farmmink blandt regulerende mink

Projektdetaljer

Beskrivelse

I november 2020 blev det bestemt ved lov at alle mink på danske minkfarme skulle aflives på grund af fare for corona-mutationer. Med udgangen af december 2020 var det ikke tilladt at avle mink i Danmark i 2021 – et forbud, der er forlænget frem til 31. december 2022. Nedpelsning af alle farmede mink giver muligheden for at undersøge, hvor længe mink som er født på farm, kan overleve i naturen, og om minkpopulationen vil kunne forblive stabil uden tilførsel af at enkelte undslupne farmede mink. Farmminks evne til at overleve i naturen er en vigtig faktor i forhold til vurdering af om undslupne mink kan være med til at opretholde en vild bestand af mink i den danske natur.

I en tidligere undersøgelse af vilde regulerede mink fra perioden 2014-2018, foretaget af Aalborg Universitet, var andelen af mink født på farm fra Jylland, Fyn og Sjælland 25%, mens under 1% af regulerede mink fra Bornholm var mink født på farm (Pagh et al. 2019). Tidligere undersøgelser fra DCE, Bioscience af mink i perioden 1998-2000 viste, at andelen af farmmink ud af mink fanget i naturen var over 80% (Hammershøj 2005).

Formålet med undersøgelsen er:
1. At vurdere andelen af mink født på farm i mængden af regulerede mink
2. Vurdere minkenes minkpopulationens tilvækst i forhold til reproduktion og dødelighed med henblik på at bestemme farmminks overlevelse i naturen.
3. At undersøge regulerede minks fødevalg
Kort titelMiljøstyrelsen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/202101/06/2023