Projektdetaljer

Beskrivelse

Farvandsmodellen er en computermodel udviklet og drevet af Institut for Vand og Miljø, DHI. Modellen er en 3-dimensional hydrodynamisk model som detaljeret beskriver strøm, saltholdighed, temperatur samt transport af næringssalte i de danske farvande mellem Nordsøen og Østersøen. Modellen kører under Miljøministeriets overvågningsprogram for det danske havmiljø. Instituttet har medvirket ved videreudvikling af modellen samt vurdering af usikkerheder. (Torben Larsen)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …