Fiberarmerede asfaltbelægninger / Fibre Reinforced Asphalt Pavements

  • Fruensgaard, Niels O. (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at undersøge, hvilken effekt tilsætningen af fibre til asfaltmaterialer har på materialernes styrkeparametre. Projektet vil i første omgang koncentrere sig om, hvorvidt fibertilsætning af asfaltbeton vil forøge dette materiales forskydningsstyrke. Som et fore- løbigt resultat er der i 1998 patenteret et apparatur til måling af asfaltmaterialers forskydningsstyrke. (Niels O. Fruensgaard; A.O.V. (Asfaltindustrien), Hvidovre))
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200431/12/2004