Fiktionens fænomenologi. Søren Kierkegaard og den litterære teksts modernisering

  • Møller, Kristian Bank (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d.-projektet undersøger Søren Kierkegaards udnyttelse af realismen som fiktionsform i et litteraturhistorisk perspektiv. Foruden den danske litterære kontekst søges forfatterskabet placeret i forhold til romanens udvikling gennem 17- og 1800 tallet i engelsk og tysk litteratur som Kierkegaard modtog impulser fra gennem Blicher, Goethe, Tieck, Hoffmann m.m. Projektets primære analyseobjekt er det, som er blevet kaldt for Kierkegaards romaner, nemlig Forførerens Dagbog, Gjentagelsen og Skyldig? - Ikke skyldig? Analysen koncentreres om realistiske og metafiktive virkemidler samt dagbogsformens implikationer for teksternes narrativitet, karaktergestaltning og henvendelsesfunktion. Projektet anskuer forfatterskabet i relation til fænomenologiske betragtninger over bevidsthedsmæssige realitetsdannelser, herunder Wolfgang Isers litterære antropologi. (Kristian Bank Møller)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003