Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at kortlægge, hvorledes en optimering af det nordjyske fjernvarmesystem kan realiseres. Dette skal ske gennem netværksaktiviteter og projektering af 4 designprojekter - Thisted, Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt - inden for såvel distributions- som produktionssiden. Formålet med projektet er:1. at udbygge og videreudvikle de nordjyske kompetencer inden for kollektiv varmeforsyning på såvel forsknings-, undervisnings-, rådgivnings-, producent- som leverandørsiden,2. at inddrage nye og vedvarende energikilder med skyldig hensyntagen til lokale forhold, og overordnet set i forhold til klimaproblematikken - eksempelvis geothermi, solvarme, biogas, vind, m.v. - med det resultat for øje at udfase de fossile brændsler,3. at udvikle model/modeller og metode/metodikker og software, der kan optimere energiudnyttelsen og dermed sikre en fornuftig selskabsøkonomi samt har som målsætning, at de nationale krav om begrænsning af C02-udledningen som minimum bliver opfyldt,4. at gøre dette udviklingsarbejde operationelt med henblik på efterfølgende kommercielle aktiviteter nationalt og i forhold til andre regioner i Europa, og dermed udbygge grundlaget for systemeksport af viden og produkter,5. samt ikke mindst formidle viden og resultater fra projektet som helhed.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/01/200931/12/2012