Fluktuationsstyrke

  • Wickelmaier, Florian Maria (Projektdeltager)
  • Ellermeier, Wolfgang (Projektdeltager)
  • Zimmer, Karin (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Anerkendte auditive egenskaber, f.eks. lydstyrke, hårdhed eller fluktuationsstyrke, har en fremtrædende plads inden for almindeligt tilgængeligt software til vurdering af lyd. Udregningen af værdier af nogle af disse egenskaber er imidlertid udelukkende baseret på få empiriske resultater. Dette gør sig især gældende for 'fluktuationsstyrke'-egenskaben, som angiveligt afhænger af både modulationsraten og dybden af modulation i frekvens (FM) eller amplitude (AM). En væsentlig mangel fra tidligere studier er, at fluktuationsstyrke udelukkende er blevet undersøgt, mens man har ændret én fysisk parameter ad gangen. En række eksperimenter blev således iværksat i et forsøg på at reevaluere denne psykoakustiske egenskab og for empirisk at teste, om den – som formodet – var én-dimensional. I forsøg nr. 1, hvor man gentog de oprindelige forskeres fremgangsmåder, blev enten modulationsraten eller -dybden varieret én ad gangen i sinusformet FM. I forsøg nr. 2 blev begge dimensioner varieret uafhængigt med henblik på at undersøge variablernes potentielle interaktion. Deltagerne blev bedt om at give numeriske skøn af størrelsen på den fluktuationsstyrke, de opfattede. Resultaterne af begge forsøg viste, at der var store forskelle individerne imellem, og der var meget afvigende svarmønste, som såede tvivl om begrebet fluktuationsstyrke som en elementær auditiv perceptionsegenskab. Mens der blandt forsøgspersonerne var stor enighed om effekten af modulationsdybde, vurderede de effekterne af modulationsraten på særegne måder. For at undersøge om den eksperimentale opgave spillede en rolle for resultaterne, eller om det kunne konkluderes, at fluktuationsstyrken af stimuli ikke kan betragtes som en én-dimensional egenskab, blev der designet et tredje forsøg. I stedet for at kræve direkte numeriske skøn blev forsøgspersonerne i dette forsøg ganske simpelt bedt om at afgøre, hvilke af to stimuli, der var mest fluktuerende. En analyse kendt som 'additive-conjoint measurement' afslørede, at begge fysiske dimensioner ikke bidrager på en additiv måde til en én-dimensional perceptionsegenskab hos de fleste af forsøgspersonerne. (Centerkontrakt)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200631/12/2006
  • Scaling the perceived fluctuation strength of frequency-modulated tones

    Wickelmaier, F. & Ellermeier, W., 2004, 147th Meeting of the Acoustical Society of America, May 24-28, 2004, New York, USA. Abstract in The Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 115, No. 5, Pt. 2 of 2, May 2004, p. 2600 (paper 5aPPa15).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingKonferenceartikel i proceedingForskning