Flydehoejde kontrolstrategi for flydende overskylsanlæg / Strategi for control of floating level for floating overtopping device

Beskrivelse

Effektiviteten af overskyldsbølgeenergianlæg er stærkt afhængig af at anlæggets flydehøjde tilpasses den aktuelle bølgesituation. Som led i optimeringen af bølgeenergikonverteren Wave Dragon udføres derfor forsøg med prototypen af anlægget, som er udlagt i Nissum Bredning, med forskellige flydehøjde kontrolstrategier, mhp. at optimere anlæggets energiproduktion. I optimeringen medtages også indflydelsen af anlæggets turbiners egenskaber. Projektet udføres i samarbejde med Wave Dragon Aps. og Technical University Munic (Tyskland). (Jens Peter Kofoed, Erik Friis-Madsen (Wave Dragon Aps.), Wilfred Knapp (Technical University Munic ), Sven Riemann (Technical University Munic)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …