Flygtninges fattigdom som et socialt problem i Danmark

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med udgangspunkt i mine undersøgelser af den lave introduktionsydelse (starthjælp) til nyankomne flygtninge, vil jeg fokusere på nyankomne flygtninges sociale situation som et socialt problem. Ideen er at tydeliggøre, hvilke sociale problemer selve den økonomiske mangelsituation afstedkommer og tillige at belyse de problemer, der opstår som en følge af nyankomne flygtninges situation i Danmark. Fokus er altså på, hvorledes den materielle mangelsituation indvirker på menneskers dagligliv. Mine hidtidige undersøgelser af starthjælpen har været koncentreret om at belyse problemets opståen, den økonomiske situation for de berørte flygtninge og den danske lovgivnings forhold til menneskerettighederne. Det nye projekt går ud på at sætte fokus på den materielle mangelsituations konsekvenser og dermed altså afledte sociale problemer for hele flygtningefamilien. Projektet består i litteraturstudier af eksisterende undersøgelser af fattigdom og fattigdommens sociale virkninger. Jeg deltager i denne forbindelse i både Starthjælpsnetværket og Den Alternative Velfærdskommission.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200431/01/2006