Forandring til problembaseret læring (PBL) i ingeniøruddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hvad er forskellen på PBL og projektarbejde? Hvordan kan PBL implementeres i traditionel undervisning? Hvilke elementer er væsentlige i institutionelle omstillingsprocesser? Hvordan trænes den enkelte underviser? Hvad er den nye underviserrolle? Disse og flere spørgsmål danner rammen for forskning i didaktiske forandringsprocesser, hvor analyse og udvikling af de didaktiske elementer i planlægning, gennemførelse og evaluering af uddannelserne danner den teoretiske ramme inspireret af læringsteorier og didaktisk model tænkning. Empirisk fokuseres der på institutioner der er i forandring, og der er tale om brug af kvalitative interviews til afdækning af underviseres syn på forandringsprocesser. (Anette Kolmos)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200431/12/2008