Forankringsløsninger for store bølgekraftanlæg

Beskrivelse

Den danske bølgeenergisektor består blandt andre af adskillige store flydende og løst forankrede bølgekraftanlæg. Disse anlæg har brug for specialdesignede forankringssystemer, idet ”standard” løsninger (der stort set kommer fra offshore olie- og gasindustrien) ikke er designede til forhold og specifikationer gældende for bølgekraftanlæg. For disse bølgekraftanlæg er det nødvendigt at reducere de resulterende forankrings- og strukturelle belastninger, hvilket kan gøres ved at gøre forankringsløsningerne mere eftergivende. Dette vil mindske omkostningerne til forankringsløsningen og anlæggets struktur og derved de overordnede omkostninger for anlægget og dets producerede energi, imens systemerne gøres mere pålidelige.

De fire anlæg der er udvalgt til at være en del af dette projekt er alle på et udviklingstrin hvor de enten har gennemført, eller står overfor at gennemføre, afprøvning af anlæggene til søs. De fire anlæg er Floating Power Plant, Wave Dragon, Weptos og Leancon. De kræver alle sammenlignelige forankringsløsninger, idet anlæggene er store, flydende, løst forankrede strukturer, der opererer på vanddybder omkring 30 – 100 m i fuld kommerciel skala. Dette projekt undersøger og sammenligner forskellige forankringsløsninger, der er brugbare for disse bølgekraftanlæg. Forankringsløsningerne bliver bedømt trinvist, for at gennemføre en systematisk og grundig evaluering. Projektet er organiseret i følgende arbejdspakker:

- WP 1: Design praksis og værktøjer.
- WP 2: forankringsløsninger.
- WP 3: Foreløbigt design.
- WP 4: Fuld analyse.
- WP 5: Kostevaluering.
- WP 6: Udvælgelse og resultater.
- WP 7: Disseminering og projektledelse.

Projektet igennem vil der blive udarbejdet rapporter, der præsenterer resultaterne fra de valgte undersøgelser og milepæle i henhold til projektets Gantt diagram. Hver af dem er afgørende for det næste trin i analysen og vil således have stor betydning. Slutresultaterne for dette projekt er talrige. Det vil give erfaring og indsigt i udviklingen af forankringsløsninger for alle projektets partnere. Ydermere vil det give udviklerne detaljerede analyser af de forskillige forankringsløsninger, og evaluaring disse priser og anvendelighed i praksis. Aalborg Universitet vil opbygge erfaring og know-how på området, hvilket vil gøre dem, og/eller en evt. spin-off virksomhed, i stand til tilbyde design services indenfor feltet til virksomheder i fremtiden. Det forventes også at være betydelige omkostnings- og pålidelighedsfordele, foruden at have en effektiv forankringsløsning, for partneranlæggene.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201430/06/2018