Forbedret afvanding af slam / Enhanced Sludge Dewatering

 • Lade, Poul V. (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Forbedret afvanding af konditioneret spildevandsslam undersøges ved kombination af tryk, tid og tykkelse samt elektroosmose. Projektet er baseret på en teoretisk begrundet hypotese om, at ydelsen af en afvandingsmaskine kan øges til det dobbelte ved en halvering af kagetykkelsen i afvandingsoperationen. Endvidere er der teoretisk og eksperimentelt belæg for, at elektroosmose giver afvanding til højt tørstofindhold. Disse forhold undersøges nu systematisk med nyudviklet udstyr, som tillader høje tryk. Arbejdet finansieres af Energistyrelsen, EFP 1998. Krüger og Thomas Koch Energi indgår i Styregruppen. Udføres 1999 og 2000. (Jens Aage Hansen, Kristian Keiding, Henrik Mikkelsen, Claus Mogensen, Poul Lade) Afsluttes i 2003
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …