Formelle kategorier inden for ny dansk lyrik

Projektdetaljer

Beskrivelse

Delprojekt inden for Betydende Former. Modernismens Retorik. Målet er at undersøge, hvordan en række formelle kategorier såsom klang og rytme, det lyriske billedsprog og apostrofen ytrer sig i dansk poesi fra 1980'erne og 1990'erne. I forbindelse med dette ønskes også en afklaring af en række generelle problemstillinger omkring den lyriske modernismes retorik, såsom modernisme- og postmodernismebegrebers relation til lyrikken, lyrik- og tekstbegreber, intertekstualitet og lyrikteori generelt anskuet i et historisk perspektiv. I projektet arbejdes der specielt med tekster af Søren Ulrik Thomsen, Pia Tafdrup, Niels Frank, Lars Bukdahl, Carsten René Nielsen og Lene Henningsen. (Peter Stein Larsen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003