Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er i dag en stigende efterspørgsel på boliger med godt indeklima. Et minisurvey fra 2019 blandt 100 af Realmæglernes ejendomsmæglere dokumenterer stigende efterspørgsel på indeklima ved bolighandler. Dette indikerer en øget bevågenhed på indeklima, sundhed og komfort blandt de danske boligejere. Forskning understøtter, at et godt indeklima er afgørende for vores sundhed, ikke mindst fordi vi opholder os indendørs 90% af tiden, heraf størstedelen i vores bolig. Udfordringen har indtil nu været, at emnet er svært at håndtere i den brede befolkning. Indeklima har manglet et sprog – sin egen skala til at redegøre for, hvorvidt indeklimaet er godt eller dårligt. Denne skala er nu defineret i mærkningsordningen ”IndeklimaKvalitet”. Ordningen er udviklet i REBUS projektet, der er støttet af Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Innovationsfonden. I sin nuværende form er IndeklimaKvalitet kun udviklet til etageboliger.
Projektet arbejder med mulighederne for en videreudvikling af IK-kompas. En mærkning af indeklimaforhold i enfamiliehuse vil ramme ned midt i efterspørgslen på godt indeklima og vil samtidig kunne udvide målgruppen for mærkningsordningen fra ca. 1 mio. etageboliger til også at omfatte 1,1 mio. enfamiliehuse. En ny mærkning til indeklima for enfamiliehuse tænkes at indgå som en del af den netop lancerede mærkningsordning for etageboliger. Ordningen udsteder et mærke for boligens IndeklimaKvalitet, der beregnes i IK-kompas – et nyt værktøj til vurdering af indeklimaet i etageboliger. IK-kompas kan bruges til design og renovering af eksisterende byggeri og nybyggeri. Værktøjet angiver med et bogstav på en A-G-skala, hvordan IndeklimaKvaliteten i boligen vurderes.

Projektet er støttet af Realdania.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/202101/09/2022

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel

Emneord

  • Indeklima
  • holistisk indeklima
  • indeklima kvalitet
  • Termisk indeklima
  • Visuelt indeklima
  • Akustisk indeklima
  • Luftkvalitet
  • Boliger
  • Mærkning

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.