Forsøgs- og udviklingsprojekt: Dagbehandling for alkoholmisbrugere i Viborg Amt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formål: Formålet er at udvikle og kvalificere det ambulante behandlingstilbud gennem afprøvning af nye behandlingstiltag målrettet afgrænsede grupper af alkoholmisbrugere ved ambulatorierne i Viborg og Thisted. Behandlingstiltaget tænkes opbygget såvel organisatorisk som indholdsmæssigt i sammenhæng og samarbejde med de øvrige behandlingstiltag til alkoholmisbrugere inden for amtets geografiske udstrækning. Ligesom forsøget vil etablere et tæt samarbejde med kommunerne. Der udvikles og afprøves intensive dagbehandlingstilbud af 8 ugers varighed, hvor alkoholmisbrugsbehandlingen vil bestå af en vifte af forandringsstrategier for alkoholmisbrugerens hverdagsliv. Med udgangspunkt i en forståelse af at misbrug er vaner og rutiner, som integreres i alkoholmisbrugerens hverdagsliv, må et målrettet terapeutisk behandlingsarbejde indgå i et bredere perspektiv med anvendelse af forandrings- og udviklingsstrategier rettet mod alkoholmisbrugerens hele hverdagsliv. Ligesom forandringsstrategier også må involvere pårørende. Forsøgskonceptet består dels af afprøvning af en velbeskrevet, dokumenteret behandlingsmetode for alkoholmisbrug og dels af emner og input af mere almendannende og udviklende karakter, som kan initiere forandringer af hverdagslivet. Til forsøgs- og udviklingsprojektet knyttes følgeforskning
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/200431/12/2006