Forsøgsfelter for danske jordarter / National Test Fields for Danish Soils

 • Thøgersen, Lotte (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Som led i Geoteknikgruppens forskningsstrategi søges der opbygget forsøgsfelter for tertiært ler, kridt og yoldia ler. Forsøgsfelter, med velkendte jordegenskaber, der er til rådighed over lange årrækker er meget velegnede til afprøvning af forskelligt in situ udstyr og til langtids-observationer. Dette muliggør sammenligning mellem felt- og laboratorieforsøg og dermed sikrere viden om udvalgte jordarters geotekniske egenskaber samt afprøvning af innovative funderingsmetoder. Der samarbejdes p.t. med LECA, Århus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. (Lotte Thøgersen) Er afsluttet 2001
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003