Forskernetværket, Læring og Interaktive Multimedier, som teori og metode

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskernetværket, Læring og Interaktive Multimedier, som teori og metode Udgangspunktet for forskernetværket er humanistisk informatik- og medieforskere, som arbejder med læring og multimedier ved følgende institutioner: AAU, Danmarks Lærerhøjskole, Handelshøjskolen i København, Roskilde Universitetscenter og Aarhus Universitet. Der arbejdes med at udvikle et tværfagligt teori- og metodegrundlag for forskningen i læring og multimedier. Netværket arbejder med følgende forskningstemaer: Interaktive multimedier, kognition og bevidsthedsdannelse Interaktive multimedier, interaktion og læreprocesser; Livslang læring og nye organisations-former. Interaktive multimediers design - metodeudvikling og designstrategier; Udviklingsorienteret evaluering. Forskningsnetværket er støttet af Det tværrådslige forskningsprogram om Voksenuddannelse. Der er udgivet to antologier på Samfundslitteratur: Dirckinck-Holmfeld, L & Fibiger, B (eds.) Learning in Virtual Environments og Sørensen, B.H, Danielsen, O og Nielsen, J: Learning and Narrativity in Digital Media. (Koordinationsgruppen udgøres af Bo Fibiger, Århus Universitet, Birgitte Holm Sørensen, Danmarks Pædagogiske Universitet, Janni Nielsen, Handelshøjskolen i KBH, Oluf Danielsen, Roskilde Universitetscenter, Elsebeth Korsgaard Sorensen, Aalborg Universitet og Lone Dirckinck-Holmfeld, Aalborg Universitet, som også er faglig koordinator. Fra Aalborg Universitet deltager derforuden: Ann Bygholm, Pirkko Raudaskoski, Marianne Georgsen, Jens Melson, Håkon Tolsby, Hanne P. Clausen, og Helle Peltonen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200031/12/2002