Forskningens køn i professioner og offentlighed

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    I projektet undersøges diskurser først og fremmest trykte tekster om køn og forskning i Danmark siden 1970. Der undersøges diskurser på to delområder: 1. I udvalgte akademiske professioner og deres kommunikation 2. I massemedierne. Traditionelt har stereotype opfattelser af, hvad kvinder og mænd er og kan, været en væsentlig barriere for kvinders muligheder inden for de højere uddannelser. Projektet har til formål at afklare, i hvilket omfang og på hvilke måder det fortsat er tilfældet. (Birte Kloch Frederiksen, Palle Rasmussen, Iris Rittenhofer)
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato31/12/200231/12/2002