Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsnetværk for civilsamfund og frivillighed (CiFri) er et samarbejde mellem flere samfunds-videnskabelige forskningsmiljøer i Danmark, som forsker i civilsamfund og frivilligt arbejde.

CiFris overordnede vision er at styrke den danske civilsamfunds- og frivillighedsforskning, der i øjeblikket foregår i relativt små miljøer og uden systematisk kontakt. Desuden er det visionen, at dansk forskning i højere grad skal have tilknytning til og samarbejde med internationale forskningsmiljøer og netværk. Endelig er det visionen, at netværket skal være et udgangspunkt for en styrket dansk forskningsindsats på området, der også sikrer tilgang af yngre forskere.

CiFri har til formål:
•At fungere som faglig ramme for ledelse og gennemførelse af netværkets forskningsprojekter.
•At bidrage til at styrke og videreudvikle den frivillige sektor og den statslige frivillighedspolitik ved at formidle forskningsbaseret viden til offentlige og frivillige aktører, og ved at fungere som dialogforum mellem forskere, beslutningstagere og praktikere.
•At bidrage til at styrke fagudviklingen på området ved at initiere og videreudvikle forskningsprojekter i civilsamfund og frivillighed – herunder fundraising af yderligere forskningsmidler.
•At fungere som faglig ramme og initiativtager til gennemførelse af forskeruddannelsesaktiviteter for yngre forskere i civilsamfund og frivillighed med henblik på at styrke rekruttering og fagudvikling på området.
•At fungere som platform for et styrket samarbejde med internationale netværk og forskere inden for forskning i civilsamfund og frivillighed.

Forskningsnetværket er finansieret af satspuljemidler udmøntet gennem Social- og Integrationsministeriets pulje til forskning i civilsamfund og frivillighed. Projektperioden løber fra begyndelsen af 2012 til midten af 2015.
AkronymCiFri
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201231/12/2015

Finansiering

  • Social- og Integrationsministeriets pulje Forskning i civilsamfund og frivillighed. FL 15.75.09.30