Forskningsprofilskole Katrinedals Skole, Københavns Kommune

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektets formål er at undersøge elevernes brug af digital teknologi i forhold til læreprocesser og læringsresultater inden for udvalgte fagområder, herunder elevers motivation, lærernes didaktiske designtilgange relateret til inklusion/eksklusion i et 95 % målopfyldningsperspektiv og elevaktiviteter gennem digitale læringsressourcer med fokus på multimodaliteters betydning og digitalt dannelsesperspektiv.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/08/201231/08/2015