Fotonens fødsel i rum og tid / The Photon's Birth Process in Space and Time

 • Keller, Ole (Projektdeltager)
 • Broe, Jacob (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Ved teoretiske studier af den elektrodynamiske kobling mellem et enkelt atom og en enkelt foton i nærfeltzonen omkring et atom med en enkelt aktiv elektron er opstillet en kvanteelektrodynamisk teori, der tillader en beskrivelse af fotonens fødselsproces i rum og tid. Inden for rammerne af den generelle teori er energien af en simpel polykromatisk foton bestemt, og det er vist, at det velkendte resultat E = hv holder godt, når foton-bølgetogets længde er nogle få bølgelængder. Undersøgelserne er under udvidelse med henblik på en samlet beskrivelse af den døds- og fødselsproces, der finder sted, når en foton spredes fra et enkelt atom. Den selvkonsistente beregning af nærfeltskoblingen mellem atom og foton viser, at den optiske tunneleffekt spiller en principiel rolle for spredningsdynamikken. (Jacob Broe, Ole Keller)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …