Foucault i Villa Ville Kulla

Beskrivelse

Ph.d.stipendiatet omhandler først og fremmest en evaluering af det socialpædagogiske arbejde i en institution for anbragte børn, med særligt fokus på, hvordan man som en del af institutionen omsætter teori til praksis. Der arbejdes ud fra følgende problemstilling:

Hvordan forstås og omsættes de tre socialpædagogiske teorier; anerkendelse, relationer til lokalmiljøet samt relationsarbejde i institutionen Villa Ville Kulla for anbragte børn?

Dertil kommer selve afhandlingen, hvilket er en undersøgelse af:
FORSØGET PÅ AT OVERSÆTTE/ OMSÆTTE EN SAMFUNDSVIDENSKABELIG IDEOLOGI TIL PRAKSIS
The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it (Marx: Thesis on Feuerbach nr. 11)

Ideologi omhandler en opfattelse af, hvordan verden er, og hvordan den bør være – en forestilling om det normativ/ common-sense og det utopiske – det ønskværdige . Det er en forståelse af verden, som både gør sig gældende i det hverdagsmæssige perspektiv; i en common-sense opfattelse af den verden, det samfund som omgiver os og som man i givet fald kan ønske at forandre; hvad enten det er via politisk handling, frivillig indsats eller måske bare en lille dagligdags gøremål som at genbruge. Men ideologi handler også om et mere abstrakt plan, om en grundlæggende opfattelse hos videnskaben, hos teoretiske tænkere der funderer, analyserer og laver undersøgelser af, hvordan verden er og hvordan den i givet fald bør være.
Det interessante ved indeværende afhandling er således, når samfundsvidenskabelig ideologi bevæger sig fra et videnskabeligt niveau, og ned i den hverdag, som vi alle deltager i og kan relatere os til.
Det empiriske data, som er blevet indsamlet, en et casestudie af en institution for anbragte børn. Denne institution søger at anvende poststrukturalismen som basis for deres menneskesyn, og er derfor også måden, hvorpå de søger at arbejde i praksis. Det er denne oversættelse af samfundsvidenskabelig ideologi som har inspireret mig til indeværende Ph.D.afhandling.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201028/02/2013

Emneord

 • relationer
 • socialpædagogisk teori og praksis
 • sociale positioner
 • lokal forankring
 • stedstilknytning
 • social afvigelse
 • symbolsk interaktionisme
 • hverdagsliv
 • poststrukturalisme
 • anerkendelse
 • ideologi