Projektdetaljer

Beskrivelse

En række af landets almene boligorganisationer og kommuner står i de kommende år overfor at skulle rive bygninger ned i de hårdest udfordrede udsatte boligområder som en konsekvens af den såkaldte Ghettoplan. Projektet ’Fra elementbyggeri til materialebank’ vil sikre, at materialerne fra disse nedrivninger bliver udnyttet og ikke blot destrueret.

Boligforeningen Ungdomsbos byggeri på Stengårdsvej i Esbjerg danner grundlag for projektets undersøgelser. Formålet er at øge genanvendelse af både betonkonstruktioner og øvrige materialer, så de nye fortættede boligtypologier ideelt set kan konstrueres med udgangspunkt i materialerne fra de nedrevne blokke.

Projektet vil desuden sikre koordinering af viden, værktøjer og løsninger på tværs af boligforeninger, kommuner og byggebranche. Det vil reducere et enormt ressourcespild fra nedrivning af bebyggelser, der fra et materialeperspektiv endnu har stor værdi.

Realdania har støttet projektet som led i deres arbejde med cirkulært byggeri og innovation i byggeriet.

Projektet ledes af GXN og er samarbejdsprojekt mellem GXN, Jaja, Regnestuen, TI og BUILD
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/202031/12/2022