Fremstilling af et Internetbaseret kursusmodul "Automatic Orientation of Aerial Images on Databases" / Generation of an Internetbased course modul "Automatic Orientation of Aerial Images on Databases"

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette kursusmodul for internationale deltagere rummer korte introduktioner til syv emner og 'links' til relevant litteratur, muliggør selvevaluering af den erhvervede viden (f.eks. vha. 'multiple choice' princippet) og integrerer to interaktive indlæringsprogrammer (LDIPInter, Auto_Orient). Kommunikationen med deltagerne sker via Internettet eller konferenceprogrammet "FirstClass". Spørgsmål, mønsterbesvarelser, tests (eksamen) er en del af det netbaserede undervisningsprogram, som er tilgængeligt til alle via Internetet på adressen (http://www.i4.auc.dk/jh/eduserv/homepage/ProjectB/course_b_material/index.htm). Kursusmodulet blev delvis finansieret vha. eksterne midler og baserer sig på et OEEPE forskningsprojekt, som tidligere blev gennemført på AAU. (Joachim Höhle)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003