Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med forskningsprojektet er at sætte fokus på boligorganisationers nye rolle som strategisk byudvikler. Udfordringerne i udsatte boligområder har gjort det klart, at boligorganisationer er nødt til at spille en mere aktiv og strategisk rolle, hvis almene boligområder skal integreres med den omkringliggende by. Samtidig er boligorganisationerne i højere grad end tidligere nødt at samarbejde med kommuner og private aktører. Dette skaber et behov for en helt anden tilgang og strategisk tænkning, end hvad mange boligorganisationer tidligere har været vant til. Et centralt spørgsmål i dette forskningsprojekt er derfor at undersøge, hvordan boligorganisationen forstår sin nye rolle, og hvordan boligorganisationen kan blive gearet til at varetage rollen som strategisk byudvikler. Projektet er støtte af Realdania og Landsbyggefonden.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/202130/06/2025

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Emneord

  • boligforening
  • Boligpolitik
  • udsatte boligområder
  • strategisk planlægning