Friktionsmaterialers tredimensionale styrke og deformationsegenskaber / Three Dimensional Stress-Strain Behavior of Frictional Materials

Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet undersøges sands tredimensionale styrke- og deformationsegenskaber. Projektet består af en eksperimentel og en teoretisk del. Den eksperimentelle del består i at undersøge de fysiske fænomener der optræder når sand belastes i tre dimensioner. Den teoretiske del består i at udvikle en konstitutiv matematisk model, der beskriver de observerede fysiske fænomener. (Ulrik Praastrup, Lars Bo Ibsen)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …