Fugle som spredningskorridorer for fuglefrø, frø af kulturplanter og eksotiske frugter – med særlig fokus på invasive arter

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fugle kan agere frøspredere både via deres gylp og via ekskrementer. Nogle frø får ligefrem højere spiringsevne, når de har været fordøjelseskanalen på et pattedyr eller en fugl. Mange spurvefugle fx skovspurv, grønirisk, dompap, rødhals, gulspurv, solsort, råge og husskade kommer på foderbrættet, og har gavn af havens frugtbærende og frøbærende planter, samt eventuelle henkastede hjemmehørende og eksotiske frugter på kompostbunken. Fugles betydning som spredningskorridor mellem haver og naturen, har ikke tidligere været undersøgt i Danmark og er ikke velundersøgt i andre lande. Frø af Gyldenris, Pastinak, Bynkeabbrosie, Rynket rose, Japansk kæmpepileurt, Glansbladet hæg, Japansk humle, Kæmpe-balsamin, Kuribønne, Skyrækker, Purpurpampasgræs mfl. er potentielt føde for mange fugle og spørgsmålet er om fugle kan være spredningskorridor for nogle af disse arter i naturen.
Kort titelMiljøstyrelsen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato20/01/202020/12/2022

Emneord

  • invasive arter