Fundamenters opførsel ved dynamisk påvirkning / Behaviour of Foundations Subjected to Dynamic Loads

Beskrivelse

Projektet har til formål at belyse anvendeligheden af nyligt udviklede konstitutive relationer for beskrivelse af jords opførsel ved såvel statiske som dynamiske påvirkninger. Modellernes anvendelighed søges eftervist ved først at sammenholde modelsimuleringer med resultater fra forskellige elementforsøg. Efterfølgende tænkes de mest lovende modeller implementeret i et elementmetodeprogram, da dette sammen med statiske og dynamiske modelforsøg giver mulighed for at vurdere modellernes pålidelighed under mere komplekse forhold. (Kim P. Jakobsen, Lars Bo Ibsen, Jørgen S. Steenfelt)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …