Further improvement of PEM electrolysis for flexible energy storage

  • Kær, Søren Knudsen (Projektdeltager)
  • Olesen, Anders Christian (Projektdeltager)
  • Frensch, Steffen Henrik (Projektdeltager)
  • Lafmejani, Saeed Sadeghi (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

De seneste års fremskridt inden for PEM elektrolyse har muliggjort anvendelse til balancering af det samlede energisystem samt åbnet mulighed for produktion af transportbrændstoffer. Elektricitet-til-Gas teknologi er den mest lovende teknologi til langtidslagring af energi som samtidigt kan sikre anvendelse af vedvarende energi i transportsektoren. De tilknyttede teknologier til fremstilling af syntestisk metan eller transportbrændstof er kommercielt tilgængelige (biogas, forgasningsgas samt metanisering og fremstilling af syntetisk biobrændstof). PEM elektrolyseteknologien videreudvikles gennem en tværfaglig indsats inden for nye materialer, forbedrede celle- og stakdesign. Høj anlægsinvestering er en grundlæggende udfordring for PEM elektrolysens gennembrud. Ydelse (power density og effektivitet) samt levetid og degradering er derfor centrale udfordringer. Dette projekt vil udvikle state-of-the-art for PEM elektrolyse mod højere effekttæthed gennem grundlæggende materialeudvikling koblet med avancerede modelsimuleringer og diagnosticering. Aktiviteterne involverer førende forskningsgrupper i Danmark inden for dette område samt en tæt kobling til en førende dansk virksomhed, hvilket sikrer resultaterne forankres i industrien og medvirker til jobskabelse i Danmark. Målsætningen er at bringe dansk PEM elektrolyseteknologi frem til en international førerposition med hensyn til de vigtigste parametre samt sikre en nøgleteknologi til balancering af fremtidens energisystem.
Kort titele-STORE
Akronyme-STORE
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/02/201531/01/2019

Finansiering

  • Innovationsfonden: kr 26.425.869,00

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.