Fysisk Planlægning i europæisk og internationalt perspektiv

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den fysiske planlægning konfronteres med en række nye problemer som følge af forskydningen af vægten fra nationalstater til regioner i konkurrence i det nye Europa og en globaliseret økonomi. Som følge heraf foregår der en række tiltag som monitoreres løbende under dette forskningstema. Et sådant er skabelsen og implementeringen af et Fysisk-Funktionelt Rumligt Udviklingspektiv (ESDP) under EU-kommissionen. Et andet plantiltag er de transnationale plansamarbejder mellem EU-medlemslande under INTERREG-programmet. Som følge af disse og andre nye plantiltag, studeres ændringerne i udvik- lingen og opfattelsen af bymønsteret, såvel som de forskellige nationale plansystemer, plantraditioner og planlægningspraksisser har været genstand for analyse. Endelig har disse udviklingstendenser været sat i relation til politologiske spørgsmål om subsidiaritet, medborgerskab, traktatfastsættelse af fysisk planlægning i EU samt borgernes demokratiske indflydelse på disse processer. I global sammenhæng har konkurrencen bl.a. ledt til omformuleringer af statens rolle og til introduktion af nye forvaltnings- og ledelsesformer. I den tredje verden advokerer internationale organisationer for indførelse af entreprenør-orienterede tilgange til byudvikling, etablering af offentlig-private samarbejder og skabelse af såkaldte formidlende betingelser for de forskellige aktører. Disse problemstillinger behandles i forbindelse med studier af byudvikling og boligforsyning i den tredje verdens byer. (Ole B. Jensen, Bo Vagnby)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013