Fysiske og termodynamiske egenskaber af vandfaser i hærdnende portlandcementsystemer / Physical and Thermodynamical Properties of Water Phases in Hardening Portland Cement Systems

 • Hansen, Per Freiesleben (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet sigter på en kortlægning af de fysiske og termodynamiske egenskaber af adsorberede og kemisk bundne vandfaser i hærdnende portlandcementsystemer med henblik på en dybere forståelse af forhold som autogent svind, stabilitet af luftporer under transport og pumpning, frostbestandighed samt brandbestandighed. Projektet er opdelt i en forskningsfase, hvor der tilvejebringes ny viden, og en anvendelsesfase, hvor den opnåede viden implementeres inden for et udvalgt område. I projektet indgår nyudvikling af et DPA-måleudstyr til bestemmelse af vandfasers termodynamiske egenskaber og nyudvikling af et DGA-måleudstyr til bestemmelse af gassers opløselighed i adsorberede vandfaser. Erhvervsforsker ph.d.-projekt EF-688. Deltagere/Interessenter: Cement- og Betonlaboratoriet, Aalborg Portland; Unicon Beton A/S; NTNU, Trondheim. (T. Bæk Hansen, P. Freiesleben Hansen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200131/12/2001