Galilieo Netværket

  • Borre, Kai (Projektdeltager)
  • Dragünas, Kostas (Projektdeltager)
  • Linikas, Vitalijus (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I den fremtidige infrastruktur for det danske informationssamfund
kræves præcis viden om position og tid. Europa er i færd med at
udvikle sit eget revolutionerende, satellitbaserede
navigationssystem, Galileo.

Betydningen af denne udvikling vil være usædvanlig stor. Den vil
ændre på mange af samfundets funktioner i samspil med udviklingen i
kommunikationssystemer, geografiske informationssystemer og
miniaturiseringen af elektroniske systemer. Den vil påvirke så
forskellige anvendelsesområder som transport (fly, skibe og biler),
tjenester til mobiltelefoni, miljøovervågning, præcisionslandbrug,
udrykningstjenester m.m.

I december 2001 tog Dansk GPS Center, Aalborg Universitet, initiativ
til etablering af et netværk fortrinsvist for små og mellemstore
danske virksomheder, der er interesserede i videnopbygning om
Galileo.

Galileo systemet bliver ofte opfattet som en udvidelse af det
nuværende GPS, men reelt indeholder systemet en række muligheder og
serviceydelser, der har interesse for en bredere kreds af danske
firmaer med et højt innovationsniveau.

Netværket er oprettet så betids, at det vil sikre, at danske
industrivirksomheder har den nødvendige faglige viden om systemet og
har haft mulighed for at gennemføre egen produktudvikling, inden
Galileo er fuldt etableret i 2008.

Projektet ønsker at tilføre Galileo Netværket mulighed for at yde en
ekstraordinær intensiv formidlingsaktivitet i de næste to år.

Nyhedsværdien i nærværende formidlingsprojekt ligger i Galileo
systemet, der udmærker sig dels ved en større nøjagtighed, dels ved
en større pålidelighed end GPS. Mange nye tjenester og services vil
være betinget af, at systemets informationer har stor pålidelighed.

Netværket vil fokusere på kvaliteten af det kommende Galileo system
ved anvendelser inden for miljøkontrol i landbruget, sikkerhed i
transporter med skibe i de danske farvande og overvågning af
flytrafikken i og omkring lufthavne.

Målgruppen for dette projekt er den kreds af danske firmaer og
offentlige institutioner, som vil fremstille eller betjene sig af
produkter og services, der i væsentligt grad er baseret på
tilstedeværelsen af et meget nøjagtigt og pålideligt
navigationssystem. Konkret er målgruppen netværkets 30 firmaer, der
repræsenterer væsentlige industrisegmenter inden for
Projektrådgivning, Entreprenørvirksomhed, Redningstjenester,
Services til mobiltelefoni, Fritidsanvendelser, m.m.

For disse firmaer er det væsentligt at forstå den udvikling i
navigationssystemer, som nu finder sted i Europa, og derudfra
planlægge deres produktudvikling og marketingstrategi. Tyngdepunktet
af firmaer ligger i Jylland, men med en vis repræsentation af
firmaer med domicil i Københavnsområdet.

Endelig er det hensigten med formidlingsaktiviteterne at medvirke
til at skabe det nødvendige grundlag for, at flere danske firmaer
kan forstå at udnytte denne essentielle del af IT teknologien i
deres fremtidige produkter.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200131/12/2004

Finansiering

  • <ingen navn>