Generalisering af matrikulære ændringsdata

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ejendomsændringsprocessen føder en række data til brug for kontrol af de matrikulære ændringers legalitet og til opdatering af de matrikulære registre. Disse data søges i dette projekt valideret og forædlet i et rumligt analyse miljø (vektor-raster analyse i et GIS-kontekst) med henblik på at gøre disse anvendelige ved optimering af lokale jordbrugssystemer og generalisere samme til real-time indikatorer for strukturpres i landbrugets strukturudvikling. Empirifeltet for projektet er afgørelser efter landbrugslovgivning og udgøres af data om lodstørrelser og afstandsforhold i den interne bedriftsstruktur. (Jan K. Staunstrup)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013