Genet CP12s betydning for udbytte i kartofler, samt udvikling af molekylær markør til foræd-ling.

Projektdetaljer

Beskrivelse

CP12 genet koder for en regulator af den fotosyntetiske aktivitet. Tidligere studier har sandsyn-liggjort, at genetisk variation i dette træk bidrager til variation i det endelige udbytte i kartof-ler. Projektet her vil trække på mere end 225 forskellige sorter og forædlingskloner som LKF Vandel vedligeholder hvert år, samt de betydelige historikse udbytte data, som er tilknyttet dis-se kloner. Projektet vil udvikle DNA markører for CP12 som vil blive brugt til at validere, be-skrive og kvantificere betydningen af dette gen for det endelige udbytte i kartofler, samt dets betydning for årsvariation i udbyttet. Disse DNA markører vil udnyttes i Marker Assisted Se-lektion programmer i den fremtidige forædling hos LKF-Vandel til at frembringe fremtidige højere ydende kartoffelsorter og dermed indirekte forbedre fremtidige indtjeningsmulighederne for kartoffelavlere.
AkronymCP12
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201431/12/2014

Finansiering

  • Kartoffelafgiftsfonden: kr 377.500,00