Gentofte Kommune Ungeprofil 2020

Projektdetaljer

Beskrivelse

Gentofte Kommune blev i 2015 udnævnt til årets ungdomskommune af Dansk Ungdoms Fællesråd. Efterfølgende gennemførte Center for Ungdomsforskning (CeFU) i 2016 i samarbejde med Gentofte Kommune en ungeprofilundersøgelse (Hansen, Louw & Wessels 2016). Undersøgelsen byggede på en lang række kvantitative data og gruppeinterview med unge i Gentofte Kommune, og gav et bredt og solidt billede af de unges trivsel i Gentofte kommune anno 2016. Ungeprofilundersøgelsen 2016 indgik efterfølgende som central element i Gentofte Kommunes arbejde med at formulere kommunes vision for det videre ungdomsarbejde i Kommunen. Undersøgelsen havde afgørende betydning i udarbejdelsen af EN UNG POLITIK (2016), både i den indledende videns- og idégenereringsfase, men også i forbindelse med Kick-off og formidling af politikkens tilblivelse og strategiske pejlemærker.

CeFU og Gentofte Kommune indgår igen et samarbejde om at gentage Gentofte Ungeprofilundersøgelsen i 2020. Ungeprofilundersøgelsen 2020 gennemføres fra januar til september 2020. Ungeprofilundersøgelsen 2020 har først og fremmest til formål at tage en temperaturmåling på ungelivet i Gentofte Kommune, og på den baggrund formulere en række anbefalinger til Gentofte Kommunes fremadrettede arbejde. Ungeprofilundersøgelsen 2020 vil således indgå centralt i Gentofte Kommunes statusrapportering på EN UNG POLITIK 2020. Ungeprofilundersøgelsen 2020 skal baseres på kvantitative og kvalitative data for at kunne give grundigt og nuanceret billede af de unge i Gentofte Kommune.

Ungdomsprofilen 2020 for Gentofte Kommune udarbejdes med afsæt i tre forskellige datakilder:

Spørgeskemaundersøgelse med udgangspunkt i den nye nationale ungeprofilundersøgelse og som gennemføres af Gentofte kommune selv.
Data fra andre kvantitative undersøgelse/dataregistreringer.
8-10 fokusgruppeinterviews med unge borgere mellem 15-25 år bosat i kommunen, heraf 1-2 fokusgruppeinterview med unge mellem 18-25 uden for uddannelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202028/02/2021