Geografiske analyser af miljøets stofstrømme

Projektdetaljer

Beskrivelse

Miljøet er på mange måder knyttet til rumlige forudsætninger og geografien. Vand, luft og jord er begrænsede ressourcer, som udsættes for forurening og derfor må bære stofstrømmene i forbindelse med menneskelig aktivitet. Projektet har til formål at beskrive metoder til at kortlægge stofstrømmene ved hjælp af geografiske informationssystemer, og opbygge informationssystemer på tværs af sektorer og modtagere i det fysiske miljø. Disse informationssystemer skal være med til at understøtte procesbaserede analyser ved at knytte disse til den geografiske dimension. Forskellige modeller og databaser bruges til dette formål, herunder landskabsmodeller, hvor geologiske, hydrologiske og topografiske data tjener til at danne bindeled mellem forurenende processer og miljøet. (Bernd Möller)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200231/12/2005