Projektdetaljer

Beskrivelse

Det er projektets formål, at undersøge om kraftig ventilation og deraf mindsket relativ fugtighed i indeluften fører til forøgede hud- og slimhindegener blandt beboere.

Der gennemføres en undersøgelse baseret på spørgeskemaer og et simpelt måleinstrument til registrering af temperatur- og fugtforhold med indbygget datalogger. En pakke med instrument og spørgeskema fremsendes til 100 beboere med posten. Deltagerne udvælges tilfældigt blandt beboere i ca. 10 specifikke bebyggelser med lejeboliger udvalgt for at repræsentere forskellige typer ventilationsløsninger. Det sikres at de udvalgte bebyggelser repræsenterer nogle typiske og forskellige ventilationsløsninger Efter modtagelsen opsættes måleinstrumentet af beboerne. Det logger løbende temperatur og luftfugtighed i beboernes dagligstue. Efter 7 dage besvares spørgeskemaet og skema og måleinstrument returneres. Undersøgelsen gennemføres således uden besøg i de deltagende boliger.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202231/08/2024

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel

Emneord

  • tør indeluft
  • gener
  • boliger