Globale Produktions Netværk

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskere skal hjælpe globaliserings-truede virksomheder

Globaliseringen stiller krav til de danske produktionsvirksomheder, der mødes med stadig stigende krav om nytænkning og innovation af deres produktionsstrukturer. Stigende pres på indenlandske produktionsomkostninger stiller krav til virksomhederne om at gentænke organiseringen af deres struktur for at forblive konkurrencedygtige. Mange virksomheder står i spændingsfeltet mellem udvikling og drift idet, at kerneproduktionen i stigende grad flyttes til lavtlønsområder, mens de hjemlige enheder fokuserer på udvikling og proceskontrol. Dette stiller virksomhederne overfor nye udfordringer, der kræver nye innovative svar. Projektets idé går på, at nogle virksomheder har arbejdet med den her problemstilling i mange år. Vi tror på, at vi kan finde nogle generiske modeller, som kan overføres til andre industrier og andre virksomheder. Så der er to opgaver i projektet: Dels at få fundet de generiske modeller for globalisering, og dernæst at få dem transponeret til andre virksomheder og industrier, forklarer John Johansen. Målet med dette projekt er at lære af de virksomheder og brancher, der har været bedst til at omstille sig til globaliseringens udfordringer og som gennem innovative tiltag på produktionssiden har styrket deres konkurrencemæssige position og skabt vækst. Det forventes, at projektet vil finde et stort innovationspotentiale i at overføre erfaringer og succesfulde modeller mellem forskellige brancher, der ikke traditionelt har søgt inspiration hos hinanden. Projektets hovedfokus og ambition ligger i at hæve niveauet i dansk industri for hvordan virksomheder møder globaliseringsudfordringen ved at opbygge innovative globale produktionssystemer.

Projektet ledes af Center for Industriel Produktion på Aalborg Universitet. Aalborg-forskerne skal samarbejde med kolleger fra Syddansk Universitet, Copenhagen Business School og det svenske Chalmers University of Technology i Göteborg. Desuden kommer der en ekstra international dimension på arbejdet, når finske forskere fra Helsinki University of Technology efter planen starter en parallel aktivitet efter dansk forbillede. Med i projektet er også over 20 virksomheder og flere af deres brancheorganisationer. Virksomhederne véd godt, at de skal forholde sig til globaliseringen, men de har svært ved at finde ud af, hvordan de skal gøre det. Selv større virksomheder leder efter inspiration og nye løsninger, og det kan vi forhåbentlig være med til at levere, siger projektets leder, professor John Johansen fra Center for Industriel Produktion. Professoren er overbevist om, at der er gode muligheder for at overføre succesfulde erfaringer mellem forskellige brancher, der ikke traditionelt har søgt inspiration hos hinanden. Men for at det kan ske, skal de gode eksempler først kortlægges og sammenfattes i modeller, som andre kan efterligne.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato23/01/200923/01/2012

Finansiering

  • <ingen navn>
  • Forsknings- og Innovationsstyrelsen: 2.904.352,00 kr.

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.