Grøn omstilling gennem problematiseringsdynamikker: Hvordan ekspertiseformer påvirker den økonomiske og sociale værdisætning af energiressourcer i Danmark

Projektdetaljer

Beskrivelse

'Green transition through Dynamics of Problematization' er et 3-årigt DFF-forskningsprojekt (2021-2024) med forskere fra Aalborg Universitet København, CBS og DTU. Projektets formål er at forstå den grønne omstilling af energiressourcer i lyset af dynamiske forandringer af autoriseret ekspertise og forvaltningers videns-redskaber.

Projektet undersøger samspillet mellem fagekspertiser, og de redskaber der bruges af bl.a. Energistyrelsen og Finansministeriet til at 'kvalificere' den samfundsmæssige værdi for energiressourcer. I de sidste 40-50 år er naturgas, biomasse og vindkraft blevet værdsat på omskiftelige måder af skiftende fagekspertiser, og står alle foran en mere eller mindre problematisk fremtid.

Ekspertiser kobler problemforståelser og -løsninger på bestemte måder, og disse koblinger udmøntes i specifikke redskaber, som lægges til grund for nye politiske tiltag og prioriteter. Det dynamiske forhold mellem autoriseret og alternativ ekspertise er dermed centralt i omstillingen til nye energiformer. Derfor bruges energiressourcerne i projektet som indgang til at undersøge historiske og aktuelle ekspertise-dynamikker, og fagmiljøerne de er indlejret i.

Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.
AkronymGT-DynProb
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/2021 → …

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.