AkronymG-PaTRA
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/06/201731/12/2020