Gruppen til forebyggelse af børnemishandling og omsorgssvigt i Nordjyllands amt

  • Harder, Margit, (Projektdeltager)

Beskrivelse

Projektet er fortløbende. Gruppens arbejdsopgaver er: metodeudvikling, konsulentvirksomhed og undervisning. Senest (2001) er publikationen Omsorgssvigt - en vejledning udgivet se (Margit Harder; Nordjyllands Amts - kontoret for børn og unge; Børneafdelingen på Aalborg Sygehus Nord; Amtssundhedsplejen; Politiet; Embedslægeinstitutionen; Børnepsykiatrisk afdeling; Børne- og Familiecentret; Kommunale sociale forvaltninger) www.nja.dk/
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …