Guldet - Klimatilpasning som arena for bæredygtig omstiling

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det værdiskabende vand – klimatilpasning som arena for bæredygtig omstilling
Klimatilpasning handler ikke kun om at sikre vores byer og landdistrikter imod et forandret klima, men også om at udnytte de mange muligheder for at skabe nye værdier, der åbner sig, når vi skal lave de store forandringer i byerne og i det åbne land og ikke mindst investere rigtig mange ressourcer.
Vand er således også blevet et værdiskabende og fremtrædende element i udviklingen af robuste, levende, sunde og grønne byer, boligområder og landdistrikter. Og Klimatilpasning er en arena for omstilling.

Projektets formål
Projektet skal derfor understøtte mer-værdiskabelse og bæredygtig omstiling gennem klimatilpasning:
-at udvikle nye planmetoder og forretningsmodeller samt øge samarbejde på tværs af eksiste-rende sektorer og offentlige og private aktører.
-at undersøge og dokumentere projekternes værdiskabelse med fokus på flere parametre som bykvalitet, liveability, natur, kultur, sundhed, ejendomsværdi, kompetenceudvikling, innovati-on og grøn vækst mv.
-at opstille nye vaog metoder til at (a) synliggøre og dokumentere værdiskabelse og til at (b) styrke værdiskabende design-, brug- og drift- af klimatilpasningsprojekter
Kort titelGuldet
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/201731/12/2022

Emneord

  • Klimatilpasning
  • Valuation
  • Byudvikling
  • Bæredygtighed