Projektdetaljer

Beskrivelse

Håb er en uadskillelig del af livet. I hverdagssproget forbindes håb ofte med et konkret håb om noget specifikt, man kan håbe på at klare sig godt til eksamen, at nå sin bus, eller man kan håbe på at blive rask eller rig. Der er imidlertid også en eksistentiel dimension af håb, der hænger sammen med en måde at være i livet på. Et håbefuldt menneske møder simpelthen verden på en anden måde end et fortvivlet og håbløst menneske. Begge former for håb er vigtige i menneskets livtag med tilværelsen, og derfor må arbejdet med mennesker bygge på begge dimensioner af håb.

At have et øje for håb i dets forskellige dimensioner er en væsentlig del af alle former for arbejde med mennesker: Pædagogisk, socialt og sundhedsfagligt. Det er håbet, der må bære gennem børns ind imellem belastede opvækst, elevers udfordrende læreprocesser eller borgeres sociale og sundhedsmæssige problemer. Den professionelle må hjælpe den anden med at bevare, styrke og ikke miste håbet. Dette gøres ved at have blik for håbet men ikke ved at overtage ansvaret for håbet.

Projektets resultat bliver en bogudgivelse.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/2016 → …